En Rotarypresident ser tillbaka

I elva veckor träffades vi varje måndag för att planera världspresident Glenn Kinross besök på Kungsbacka-Särö Rotaryklubbs lunchmöte hösten 1997.

Detta skall jämföras med det år från juni 1996 och början av 1997 som vi planerade starten av klubben. Ändå måste jag tillstå att denna intensiva planering och organisation sitter kvar i minnet mer än organiserandet av klubben.

Utan tvekan är Kinross besök med 102 rotarianer från alla Kungsbackas rotaryklubbar som gäster den höjdpunkt som jag minns mest under mitt år som president. Några spännande ögonblick sitter särskilt kvar i minnet. Så var det till exempel när jag blev fast i en hiss 10 minuter innan han skulle anlända. Likaså det ögonblick när hela följet klivit ur bilarna och Kinross själv inte var med. På min fråga till Carl-Wilhelm Stenhammar svarade han att Kinross hade fått nackspärr och hade fått uppsöka en massör. Han skulle dock komma lite senare.

Så gjorde han också och allt vårt organiserade fick delvis övergå i ett improviserande. Talen och överlämnande av checker till Rotary Foundation gick dock planenligt samt servering med glada skratt. Själv fick Kinross använda min nydesignade ordförandeklubba och banka den i bordet för första gången.

Då vi inte hade fått någon programmakare som var villig att åta sig uppdraget hade jag fått åta mig att både vara president och programmakare. Som utgångspunkt valde jag då att engagera föredragshållare som höll föredrag i anslutning till den årstid som vi var inne i. Med lite fantasi valde jag inte snö och skidor under vintern utan energibesparing och nya energiformer. Ivar Franzen var en av dessa kunniga föredragshållare.

Ett intensivt insamlande av medel för vår hjälpverksamhet hade vid årets slut resulterat i cirka trettio tusen kronor förutom de tio tusen kronor som vi skänkte till Rotary Foundation vid Kinross besök. Medel som jag överlämnade till nästa president för att kunna skänka till olika humanitära projekt i Rotarys anda och uppfyllande av vårt motto ”Service Above Self”.

Lars Stranne

President 1997-1998