Moderat nej till ett lyxigt Gottskär

GOTTSKÄR: Moderaten Lars Stranne, med ett livslångt förhållande till Gottskär, vill att den gamla detaljplanen för badorten förnyas. Han vill sätta stopp för byggen av lyxvillor. – I stället bör Gottskär utvecklas för turism och allmän service, säger han.

Relaterat

Lars Stranne är Gottskärsbo sedan födseln. Han har upplevt hur den gamla badorten med anor från 1880-talet förvandlats.
– I dag växer det upp den ena lyxvillan efter den andra. Sju meter höga tvåvåningshus, som inte passar in i den småskaliga bebyggelsen, berättar han och visar runt.
På 1880-talet etablerades både varm- och kallbadhus, restaurang, segling, fiske och havsbad från Utholmen, verksamheter som lett till att Gottskär var ett populärt utflyktsmål under hela 1900-talet.
Lars Strannes och andra Gottskärsbors önskan är nu att återknyta till badortstraditionen. För några år sedan presenterades Vision Gottskär inom ramen för ett EU-projekt under namnet Badliv och kurortsturism. Där föreslogs att ett nytt nav skapas i det som ursprungligen var Gottskärs havsbad och som i dag hyser Hamnkrogen.
– Den byggnaden skulle återigen kunna bli en samlingspunkt i Gottskär med hotell, krog, uteservering och kanske plats för en livsmedelsaffär, säger Lars Stranne.
Den andra delen av Vision Gottskär innebär att den småskaliga bebyggelsen vid det äld-re hamnområdet tillvaratas.
Men det finns ett hinder för Gottskärs utveckling mot publika handels- och mötescenter samt småskalighet.
Detaljplanen, som är från tiden när Onsala bildade egen kommun.
– Kommunen måste snarast göra en översyn av detaljplanen och förnya den, så att Gottskär kan utvecklas i enlighet med visionen, säger Lars Stranne.
Som aktiv moderat, tidigare ordförande för Onsalamoderaterna, har han nu tagit kontakt med partikollegerna i Stadshuset och fört fram sina synpunkter. Dessa har fallit i god jordmån. Vid senaste sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott togs frågan upp om en revidering av Gottskärs detaljplan och fick godkännande.
– Kommunstaben ska göra en översyn av detaljplanen och se vilka byggrätter som finns i centrala Gottskär. Syftet är att ta bort hinder i detaljplanen som stoppar utvecklingen, uppger Per Ödman, moderat kommunalråd.
Lars Stranne är övertygad om att en revision av detaljplanen leder till diskussioner bland Gottskärsborna om ortens framtid.
– Många förväntade sig att något skulle hända efter det att Vision Gottskär presenterades. Men allt har stått stilla. En reviderad detaljplan öppnar många möjligheter.

Kersti Raiend