Strandpromenaden klar

Med något undantag är nu strandpromenaden längs Kungsbackafjordens Onsalastrand klar.

Promenaden sträcker sig från Daggudden till ett område i höjd med Fjordskolan nära Gottskär.

Den 20 april i år tog Fritidsnämnden ett beslut att tillstyrka medel för den sedan år 2001 utstakade och kostnadsberäknade uppsnyggningen av denna gångstig.

Själva genomförandet har underlättats av att Skanska har ställt arbetskraft till nämndens förfogande.

Promenaden har sedan många decennier sedan varit ett omtyckt promenadstråk för befolkningen. Speciella vändkors och grindar har gjort det möjligt för tomtägarna att låta de flanerande passera utan att det blivit intrång på deras tomter. Så småningom blev vissa partier igenväxta av vass och underminerade av vatten. Nu är dessa partier åter iordningställda.