Moderat nej till ett lyxigt Gottskär

GOTTSKÄR: Moderaten Lars Stranne, med ett livslångt förhållande till Gottskär, vill att den gamla detaljplanen för badorten förnyas. Han vill sätta stopp för byggen av lyxvillor. – I stället bör Gottskär utvecklas för turism och allmän service, säger han.

Relaterat

Lars Stranne är Gottskärsbo sedan födseln. Han har upplevt hur den gamla badorten med anor från 1880-talet förvandlats.
– I dag växer det upp den ena lyxvillan efter den andra. Sju meter höga tvåvåningshus, som inte passar in i den småskaliga bebyggelsen, berättar han och visar runt.
På 1880-talet etablerades både varm- och kallbadhus, restaurang, segling, fiske och havsbad från Utholmen, verksamheter som lett till att Gottskär var ett populärt utflyktsmål under hela 1900-talet.
Lars Strannes och andra Gottskärsbors önskan är nu att återknyta till badortstraditionen. För några år sedan presenterades Vision Gottskär inom ramen för ett EU-projekt under namnet Badliv och kurortsturism. Där föreslogs att ett nytt nav skapas i det som ursprungligen var Gottskärs havsbad och som i dag hyser Hamnkrogen.
– Den byggnaden skulle återigen kunna bli en samlingspunkt i Gottskär med hotell, krog, uteservering och kanske plats för en livsmedelsaffär, säger Lars Stranne.
Den andra delen av Vision Gottskär innebär att den småskaliga bebyggelsen vid det äld-re hamnområdet tillvaratas.
Men det finns ett hinder för Gottskärs utveckling mot publika handels- och mötescenter samt småskalighet.
Detaljplanen, som är från tiden när Onsala bildade egen kommun.
– Kommunen måste snarast göra en översyn av detaljplanen och förnya den, så att Gottskär kan utvecklas i enlighet med visionen, säger Lars Stranne.
Som aktiv moderat, tidigare ordförande för Onsalamoderaterna, har han nu tagit kontakt med partikollegerna i Stadshuset och fört fram sina synpunkter. Dessa har fallit i god jordmån. Vid senaste sammanträdet för kommunstyrelsens arbetsutskott togs frågan upp om en revidering av Gottskärs detaljplan och fick godkännande.
– Kommunstaben ska göra en översyn av detaljplanen och se vilka byggrätter som finns i centrala Gottskär. Syftet är att ta bort hinder i detaljplanen som stoppar utvecklingen, uppger Per Ödman, moderat kommunalråd.
Lars Stranne är övertygad om att en revision av detaljplanen leder till diskussioner bland Gottskärsborna om ortens framtid.
– Många förväntade sig att något skulle hända efter det att Vision Gottskär presenterades. Men allt har stått stilla. En reviderad detaljplan öppnar många möjligheter.

Kersti Raiend

Strandpromenaden klar

Med något undantag är nu strandpromenaden längs Kungsbackafjordens Onsalastrand klar.

Promenaden sträcker sig från Daggudden till ett område i höjd med Fjordskolan nära Gottskär.

Den 20 april i år tog Fritidsnämnden ett beslut att tillstyrka medel för den sedan år 2001 utstakade och kostnadsberäknade uppsnyggningen av denna gångstig.

Själva genomförandet har underlättats av att Skanska har ställt arbetskraft till nämndens förfogande.

Promenaden har sedan många decennier sedan varit ett omtyckt promenadstråk för befolkningen. Speciella vändkors och grindar har gjort det möjligt för tomtägarna att låta de flanerande passera utan att det blivit intrång på deras tomter. Så småningom blev vissa partier igenväxta av vass och underminerade av vatten. Nu är dessa partier åter iordningställda.

Strandpromenaden klar

Med något undantag är nu strandpromenaden längs Kungsbackafjordens Onsalastrand klar.

Promenaden sträcker sig från Daggudden till ett område i höjd med Fjordskolan nära Gottskär.

Den 20 april i år tog Fritidsnämnden ett beslut att tillstyrka medel för den sedan år 2001 utstakade och kostnadsberäknade uppsnyggningen av denna gångstig.

Själva genomförandet har underlättats av att Skanska har ställt arbetskraft till nämndens förfogande.

Promenaden har sedan många decennier sedan varit ett omtyckt promenadstråk för befolkningen. Speciella vändkors och grindar har gjort det möjligt för tomtägarna att låta de flanerande passera utan att det blivit intrång på deras tomter. Så småningom blev vissa partier igenväxta av vass och underminerade av vatten. Nu är dessa partier åter iordningställda.

Artikeln publicerades den 5 maj 2005

Älgarna skall vara i skogen

”Vet du om att du har en älg 20 meter bakom dig?” Mannen hade stannat bilen och vevat ned rutan precis som jag stängt grinden bakom mig.

Och där stod en älgko och betade skott från en björk. Just när jag fick upp kameran började hon avancera mot mig. Efter en språngmars på 4 meter kom jag innanför min grind och hon stannade upp. Länge stod den dräktiga älgkon och poserade med mig under uppsikt innan hon långsamt lunkade vidare.

Vid ett samtal med en jägare fick jag veta att de stannar upp en meter framför den som de är irriterade på, går upp på bakbenen och smäller till med frambenen.

”Du skulle inte ha hunnit reagera för det går så blixtsnabbt men man kan söka skydd om man når fram till en vägg eller liknande och vänder sidan mot”, sa jägaren.

Älgarna ska vara i skogen som barnvisan säger och inte utanför min grind. Kan ingen säga till dom det.