Arkitektprofil profilerar Kungsbacka

Arkitekten Gert Wingård och hans kontor med 82 anställda har ritat Aranäsgymnasiets nya byggnad.

Skolbygget som nu haft taklagsfest ska med sina 1550 elever stå färdig till höstterminen 2005.

Totalt beräknar kommunen att det kommer att finnas ett behov av 3 600 gymnasieplatser varav 3 200 i stan och resterande 400 i andra skolor i Göteborgsområdet.

Arbetet med Aranäsgymnasiet påbörjades med förfrågningsunderlag redan i mars 2002.

Det är ingen tvekan om vem som är byggare.

Det var med en viss stolthet som kommunen bjöd på taklagsfest fredagen den 15 oktober för byggare från NCC med underentreprenörer samt speciellt inbjudna gäster. Gert Wingård och några av hans medarbetare från arkitektkontoret deltog med information och bildvisning på hur anläggningen skulle se ut som färdig skapelse.

– Triangeln står för det dynamiska, framtidstro. Det är som ett fartyg som plöjer genom sjön, förklarade Gert Wingård när han inledde beskrivningen om varför gymnasiet hade en sådan spetsig triangelform med två triangulära former öppnar upp mot ett studietorg.

– Varför det är just en triangel och inte en rund eller fyrkantig form gör att det blir mer spatiöst utan att ta speciellt mycket yta. En av orsakerna till att vi vann den här tävlingen var bland annat att vi hade ett mycket kompakt förslag. Vi har också byggt om paviljongerna och vi har gjort en ny entré till simhallen. I vårt projekt var det ju också en stadsplanetävlan så det kommer ju också en kvartersstad från Kungsbacka ut mot gymnasiet, fortsatte Gert Wingård sin presentation vi taklagsfesten.

Skolan som är 10 000 kvadratmeter stor byggs i prefabricerad betong i tre våningar plus vind.

Skolan saknar de traditionella korridorerna med klassrum utan bygger i stället på kontorslandskapets idé. Detta ger ljusa rum utan mörka hörn vilket ska skapa trygghet för eleverna.

Skolan är första steget mot en ny stadsdel med 400 bostäder. Denna första etapp ska påbörjas 2006 och beräknas ta 5 till 6 år.

I bygget ingår också en teater med 500 platser som ska stå färdig våren 2006. Teatersalongen kommer att ha ett djup på 16 meter och ett breddmått på 20 meter.

Scenen är projekterad med måtten 9 x 12 meter.

Enligt ramhandlingarna från december 2001 kostnadsbedömdes skolan till:

För investering för byggnader, markarbeten och evakueringskostnader 249 000 tkr.

En ny entréhall till simhallen 5 000 tkr

Kommunaltekniska kostnader som gator, ledningsdragning, rivning och markberedning för utbyggnadsområde till 18 000 tkr.

Inredning utrustning och konst för den tillkommande arean 21 000 tkr.

Totalt var investeringsbehovet med kostnadsläge för 2001 293 000 tkr.

Inkluderande bedömd kostandsstegring var beräkning i januari 2002 en kostnad på 314 000 tkr.

I dag lutar det åt att den totala kostanden ska stanna vid 347 000 tkr.

– Den stora utmaningen för skolan och politiken är att det här blir ett helt nytt koncept för skolan. Man kommer inte att vara låst i salar för trettio elever. Man måste lära sig att arbeta på ett helt annat sätt med studiehallar men också i små grupper på åtta till tio personer. Det finns alltså möjligheter att arbete i många olika storlekar avslutar ordförande för gymnasie- och arbetslivsnämnden Jan Österdahl (m).