Tjolöholms slott

2004-06-19

Den 13 juni var det val till EU-parlamentet. Det var också den dagen då Tjolöholms slott firade 100 år.

Det var den 13 juni 1904 som inflyttningen skedde på slottet. Själva slottet är ju ännu äldre från början av 1300-talet. Men just denna byggnad är 100 .

Invigningen som förrättades av vår landshövding Karin Starrin har föregåtts av omfattande renoveringsarbeten.

Nu skall slottet ombyggt vara som nybyggt. I fyra år har man arbetat med renoveringen.

Det nybygge som från början blev felbyggt med bland annat inbyggda hängrännor av koppar samt fönster som släppt in vatten.

Ronny Tyrefelt är VD fram till och med i år och var med redan den gången då slottet köptes av Göteborg.

Det var dock redan 1892 som Hovstallmästare J F Dickson köpte Tjolöholm och anlade ett av tidens största privata stuterier och en körskola.

1904 stod slottet inflyttningsklart och är byggt efter den engelskt skolade arkitekten Lars Israel Wahlman ritningar i den romantiskt burgna men robusta arkitekturtraditionen som brukar benämnas Elisabetansk stil, även kallad Tudorstil.

1985 köptes slottet av Göteborgs stad för 10,5 Mkr.

Ägare blev då Kungsbacka kommun med 80 % och Västkuststiftelsen med 20 %.

I Västkuststiftelsen ingick bland annat Landstinget.

1991 övergick slottet helt i Stiftelsen Tjolöholms slotts ägo med Kungsbacka kommun som huvudman.

Restaureringsarbeten har letts av kommunantikvarie Viviann Reit som här granskar en kakelugn.

Slottet med sina 36 rum har alltsedan år 2002 varit under restaurering på grund av den hussvamp som förstört delar av byggnaden. Detta har pågått sedan 20-talet dock utan att man varit medvetna om det förrän under de senaste åren. Hussvampen har haft förmånen att få näring av det vatten som de 434 blyinfattade fönstren med sina sprickor släppte in. Kostnaden för att renovera vart och ett av dessa fönster har varit 16 000 kronor. Felkonstruerade fogar som ej ventilerade bort fasadvatten, utan lät det stanna kvar i väggarna, är en annan orsak till skadegörelsen.

Nu har det blästras 800 löpmeter fog för att få bort giftig fogmassa och ersätta den med kalkbruk.

I dag har ett sinnrikt system med datorer och givare inmonterade i väggar och tak byggts varför onormala avvikelser i fukt genast kan avläsas.

25 Mkr har hittills rekonstrueringsarbetena kostat.

Kostnaden för renoveringsarbetena slutar på 40 miljoner. Av dessa pengar bidra staten med 65 %.

Intäkterna från slottet var år 2002 så mycket som 2,4 Mkr från besökande samt 5,5 Mkr från serveringsrörelsen. Därtill kommer intäkter från uthyrning av bostäder i den så kallade Arbetarbyn.

Tjolöholm slott får betraktas som Hallands största turistattraktion. Endast Läcko slott och Gunnebo slott har ett liknande värde.

Fram till den 15 juni har slottet hållits öppet lördag – söndag. Från den 15 juni till den 31 augusti kommer där att vara öppet varje dag för att de sex anställda och trettio säsongsanställda ska kunna ta hand om besökare.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA